1
2
3
4
5
6
7
8
9

Úvod

Slovenská Asociácia Western Ridingu a Rodea je organizácia, ktorá sa na Slovensku zaoberá podporou a rozvojom odvetvia jazdeckého športu nazývaného Western. SAWRR stanovila pravidlá westernového jazdenia, organizuje školenia jazdcov a rozhodcov, na ktoré pozýva aj zahraničných inštruktorov. SAWRR sa zároveň podieľa na organizovaní westernových podujatí na celom Slovensku a zároveň podporuje účasť domácich jazdcov v zahraničí.

Aktuality

Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na Galavečer SAWRR do KD v Nemšovej

24. februára o 19,00 hod.

 IBAN: SK33 1100 0000 0026 2176 8193

Členské príspevky na súťažnú sezónu 2016 sa posielajú na účet SAWRR,IBAN: SK33 1100 0000 0026 2176 8193

Inzercia

Looking for a elavil? Not a problem!
Looking for a atarax? Not a problem!
Looking for a zestril? Not a problem!